Faktura

När du betalar via faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått dina varor levererade.

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • Betalningstid – alltid minst 10 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

Betalningsvillkor

Kredittiden för detta köp är 10 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med vår e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Även en dröjsmålsränta om 8 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Rustung etiketterna AB behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling.